Budujemy mosty dla współpracy wielu środowisk w modelu nauki otwartej

Otwarta Nauka dla nas to otwarcie wszystkich elementów cyklu pracy badawczej, tj. czyli od pomysłu, przez finansowanie, sam proces badawczy, aż po publikację i jej recenzję.

O Fundacji Nauki Otwartej

Masowa współpraca w sieci przestała już być czymś nowym. Jej efekty to nie tylko Wikipedia, lub OpenStreetMap. To także szereg, może mniej spektakularnych, ale za to równie przełomowych, jeśli chodzi o skalę, inicjatyw, jak chociażby MAKER Faire, Instructables czy Open Source Ecology.

Sieć będąc nie tylko ?oknem na świat?, ale także platformą współpracy pozwoliła na jej rozwinięcie pomiędzy naukowcami-amatorami a akademikami na niespotykaną dotąd skalę. Ramię w ramię uczeni i społeczeństwo odkrywają nowe ciała niebieskie, rozwiązują skomplikowane problemy matematyczne, przewidują strukturę białek, lub dokonują interpretacji starożytnych tekstów. Nigdy do tej pory nie było łatwiej włączyć się w badania naukowe bez formalnych kwalifikacji akademickich.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. corporate social responsibility, CSR) to zestaw działań mających na celu uwzględnienie interesów pracowników, interesów społeczeństwa czy kwestii ekologicznych w strategii i praktyce biznesowej. Bardzo często firmy rozciągają tę definicję o świadome podejmowanie działań na rzecz jakiegoś wspólnego dobra (park, schronisko dla zwierząt), często wespół z zaangażowaniem środowisk bezpośrednio zainteresowanych danym dobrem. Często motywacją dla takich działań jest chęć dotarcia do nowej grupy klientów, lub zwiększenia zaangażowania już istniejących. Tym samym, społeczna odpowiedzialność biznesu staje się elementem strategii marketingowej.

Fundacja Nauki Otwartej to instytucja finansująca, organizująca i wspomagająca masowe projekty naukowe z aktywnym udziałem społeczeństwa i w obszarach istotnych społecznie. Źródłem finansowania takich projektów będą zarówno środki pochodzące z programów CSR, jak i inne środki dostępne na badania naukowe oraz na edukację i aktywizację społeczeństwa. Poprzez aktywizację naukową społeczeństwa Fundacja będzie istotnie wspierać działalność edukacyjną i proinnowacyjną innych instytucji i organizacji. Fundacja została założona przez Instytut Biochemii i Biofizyki PAN.

Zespół Fundacji

Dr Paweł Szczęsny

Prezes Fundacji

Pomysłodawca Fundacji oraz osoba odpowiedzialna za jej strategię. Po dziesięciu latach różnego rodzaju działań na polu otwartej nauki znalazł w końcu mechanizm, który pozwoli w pełni skorzystać z potencjału otwartości, a jednocześnie nie będzie w nieskończony sposób drenował środków publicznych. Podwójnie zmotywowany – ma nadzieję, że rozwiązania wypracowane przez Fundację pomogą także w jego własnych badaniach.

Dr Małgorzata Perycz

Neurobiolożka i biotechnolożka, zaangażowana w projekty inżynierii genetycznej IBB PAN. Entuzjastka równości i dialogu, współautorka serii debat „Uwolnij myślenie”. Promotorka ruchu amatorskiego śpiewu Sacred Harp. W Fundacji odpowiedzialna za edukacyjną stronę projektów nauki obywatelskiej.

ADAM LIWIŃSKI

Niezależny project manager zajmujący się projektami skupionymi na efektywnej komunikacji: od wydarzeń przez onboarding po obsługę klienta. Pracuje również warsztatowo i 1 na 1 z mówcami. Jeszcze na studiach wspólnie z kilkoma osobami założył TEDxWarsaw i od tego czasu organizuje to wydarzenie. Działania Fundacji wspiera zmysłem logistycznym.