Nauka dla żadnego rządu w Polsce nie była priorytetem, dlatego o skromne środki na naukę rywalizujemy z setką tysięcy naukowców w Kraju. Każda wpłata jest dla nas cenna - służy realizacji działań w obszarze otwartej nauki. Wpłaty można kierować bezpośrednio na konto Fundacji  : PL 88 1160 2202 0000 0002 8575 1714  (Bank Millenium, z dopiskiem "darowizna na cele statutowe"), lub używając mechanizmu płatności online przez PayPal.